Żyjmy w prawdzie Bożej!

Słowo na niedzielę

 

Prawda jest dziś  „towarem” deficytowym, myślę, że każdy z nas wie o tym z autopsji, obserwacji a co najważniejsze z Bożego Słowa. W 2 liście ap. Pawła do Tymoteusza 4,3-4, możemy przeczytać tak:

„Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom”.

Żyjmy w prawdzie Bożej. Jednym z najgłębszych stwierdzeń Pana Jezusa Chrystusa jest to zapisane w Ewangelii Jana 8,31-32: „Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”.

Prawdziwa wolność znajduje się w poznaniu prawdy, którą jest sam Jezus Chrystus. „Ja jestem droga i prawda … „ mówi o sobie Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Życie chrześcijanina jest życiem w prawdzie Bożej. To życie rozpoczyna się od duchowej odnowy. A tą odnową jest poznanie Boga. Bóg jest światłem, oznacza to,  że Bóg jest źródłem i miarą wszystkiego, co jest prawdą. Nic nie jest naprawdę zrozumiałe, dopóki nie zostanie zrozumiane w świetle Boga. Życie w prawdzie Bożej to również szukanie tej prawdy każdego dnia, której celem jest odnalezienie rzeczywistości, jaką określił Bóg.

Jan w 1 Liście 1,5-6, napisał tak: „A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy”

Błogosławionej niedzieli w poznawaniu i życiu w prawdzie Bożej.

Źródło: blog pastora Sławka Ciesiółki – link

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *