Ustalaj granice

Słowo na niedzielę

W I Mojżeszowej 1. 2-4 mamy opisaną historie, w której to Bóg, stwarzając świat, dokonuje oddzielenia światłości od ciemności. Cały ten opis stworzenia możemy nazwać ustalaniem granic. Zapanowaniem nad chaosem, który wcześniej istniał na ziemi. Również stworzeniu Bóg wyznaczył granicę: „Wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” [I Mojż.2, 15-17]

Bóg nie powiedział do człowieka: Jak przekroczysz tę granicę, to ciebie zabiję! Nie! Dał do zrozumienia człowiekowi, że granica, którą ustalił, była ochroną przed czymś szkodliwym, a przekroczenie jej powodowało śmierć.

Bóg wprowadził porządek tam, gdzie panował chaos i uczynił to, ustanawiając granicę. W całym Bożym Słowie widzimy, jak Bóg ustanawia granice, które mają służyć dobru człowieka i prowadzić do posłuszeństwa Bogu. Jednym  z takich przykładów ustalenia  granic,  jest  historia powołani Abrama opisane w I Mojż. 12,1.

Pan Jezus, kiedy powołał 12 apostołów, również określił grancie, do kogo mają pójść i jak postępować [Mt.10].

W psalmie 119, 30- 37 jest opisane, czym powinien kierować się człowiek w swoim życiu. Psalmista pisze, że powinien żyć według wskazań Pana i Jego prawa, a nie według wielkości spodziewanego zysku.

Chciałbym dziś Ciebie drogi czytelniku zachęcić do ustalania granic w życiu. Chrześcijanin, który nie ustala granic i jest jedno ze światem i jego ideami, jest w najbardziej niebezpiecznym miejscu.

Apostoł Paweł w liście do Tytusa napisał tak: „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwe i pobożnie żyli” [Tyt.2, 11-12]

W tym fragmencie ap. Paweł naucza, że Biblijne grancie są związane z samokontrolą, a nie kontrolą innych. Granice w moim i Twoim życiu polegają na wzięciu odpowiedzialności za własne życie. Bóg daje nam wolność wyboru, życia w jego granicach lub poza nimi. Jednak musimy pamiętać, że tak jak w I Mojżeszowej przekroczenie granicy niosło konsekwencje śmierci, tak również życie poza granicą wyznaczoną przez Boga prowadzi do śmierci: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…” [Rz.6,23a].

Duchowe granice w życiu chrześcijanina są bardzo ważne, bo stawką jest życie wieczne i ochrona przed duchowym niebezpieczeństwem.

Stawiajmy granice w swoim życiu! Błogosławionej niedzieli 🙂

 

Autor i źródło : Sławomir Ciesiółka, blog: O Bogu i życiu w muszce i kapeluszu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *