Czy jesteśmy odpowiedzialni za swoje grzechy? – Debata!

Czy mamy wolną wolę? Czy jeżeli istnieje wszechmogący Bóg, to nasze czyny mogą być rzeczywiście wolne? I w związku z tym, czy grzesznicy rzeczywiście zasługują na piekło, a święci – na zbawienie? Co tak naprawdę mówi Biblia w tej sprawie? I dlaczego jest to temat ważny dla każdego z nas, niezależnie od wyznania i światopoglądu? […]

Continue Reading

Spojrzenie duszy – A.W. Tozer

„Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją udoskonala”. (Hebr.12.2a) Pomyślmy znów o naszym zwykłym, rozsądnym człowieku, wspomnianym w szóstym rozdziale, który po raz pierwszy czyta Pismo Święte. Bierze do ręki Biblię nic nie wiedząc o jej zawartości. Nie ma żadnych uprzedzeń; niczego nie chce dowieść i niczego bronić. Taki człowiek nie musi […]

Continue Reading

Czy kobieta może być pastorem?

Pastorstwo i Nauczanie kobiet znów tematem do dyskusji. Kwestia służby kobiet nie wynika z szowinizmu czy z dyskryminacji. Chodzi tu o prawidłową interpretację Biblii. Zapraszamy do poniższego artykułu pastora Pawła Sochackiego, który został opublikowany w „Chrześcijaninie”. Czy kobieta może być pastorem? „Kobieta (gr. gyne1) niech się uczy (gr. manthaneto2) w cichości i w pełnej uległości […]

Continue Reading

Poznanie Boga „Wszechobecność” A. W. Tozer

„Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza?” (Psalm 139. 9) W całym nauczaniu chrześcijańskim można znaleźć pewne podstawowe prawdy, które, choć czasami zakryte i będące raczej założeniem tylko, niż uznanym faktem, są tak niezbędne, jak podstawowe kolory do namalowania obrazu. Taką prawdą jest wszechobecność Boga. Bóg mieszka pośród Swego stworzenia i […]

Continue Reading

Czy protestanci wierzą w czyściec?

Nie. A mówienie o nim uważamy za szkodliwe usypianie sumień. Grzesznicy zamiast powierzyć swoje życie Chrystusowi, żyją dalej w niewierze licząc, że „nie są tacy źli” i jakoś im się uda tam dostać. A z czyśćca ostatecznie do Nieba. Czyli, hulaj dusza, piekła nie ma! Protestanci wierzą, że nasz stan wieczny wybieramy tutaj, po tej […]

Continue Reading

Nabożeństwo – święto, teatr czy ceremoniał?

Nabożeństwo jest bez wątpienia jednym z tych elementów życia zboru, które wywołują najwięcej kontrowersji. Dobrze to, czy źle? To zależy – jeżeli taka postawa jest wynikiem szczególnej roli, jaką przyznajemy nabożeństwu w naszych zborach – jest to niewątpliwie dobra postawa. Jeśli zaś wspomniane krytyczne zainteresowanie jest jedynie li tylko próbą szukania kontrowersji za wszelką cenę, […]

Continue Reading

Dlaczego protestanci mówią o nawróceniu? dr Mateusz Wichary

Gdyż większość z nas uważa, że bez autentycznego nawrócenia do Chrystusa nie istnieje autentyczne chrześcijaństwo. Nawrócenie to działanie związane z świadomą przemianą postawy, sposobu myślenia, postrzegania Boga i siebie samego, pod wpływem działania Ducha Świętego i przesłania Ewangelii (Dz 2:38). To wewnętrzna przemiana, poprzez którą człowiek zdążający „szeroką drogą” wchodzi na „drogę wąską” (Mt 7:13-14). […]

Continue Reading

Podstawowe zasady wiary protestantyzmu – dr Mateusz Wichary

Zasada formalna i materialna. Protestanci kierują się dwiema podstawowymi zasadami, nazywanymi zasadą formalną i materialną. W skrócie można je przedstawić następująco: Zasada formalna: Gdzie jest prawda? Odpowiedź: Biblia (patrz poniżej sola Scriptura) Zasada materialna: Co jest tą prawdą (czyli: treścią źródła prawdy)? Odpowiedź: usprawiedliwienie (zbawienie) z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Można je ująć […]

Continue Reading

Dlaczego w protestantyzmie jest tyle wyznań? dr Mateusz Wichary

Jedność jest przez nas rozumiana duchowo raczej niż organizacyjnie. Duchowo – czyli wspólne zrozumienie wiary (podstawowe przekonania teologiczne) i wspólnota w doświadczaniu Bożego działania są dla nas ważniejszym wyznacznikiem tożsamości niż tworzenie jednej struktury. Struktury w ogóle naszym zdaniem, choć bardzo przydatne, są wtórne. Bóg powołuje kościół suwerennie – przez swego Ducha, który zradza swe […]

Continue Reading

Czy protestanci to chrześcijanie? Mateusz Wichary

  Tak. To według powszechnie przyjętych definicji chrześcijanie. Najbardziej popularna definicja kościoła chrześcijańskiego to zgoda na niceańsko-konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary („Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego…”), które swą formułą trynitarną i chrystologiczną (czyli określającą naturę Boga jako Trójjedynego i Chrystusa jako jedną osobę, w pełni Boga i w pełni człowieka) formułują najważniejsze dla chrześcijaństwa przekonanie – kogo […]

Continue Reading