Kto się zaparł?

Lubimy przypominać Piotra, który zaparł się Jezusa, ale czy on jeden to zrobił? Piotr złożył deklarację wierności i był gotów nawet oddać życie w imię tej deklaracji. Jeśli prześledzimy wydarzenia poprzedzające ukrzyżowanie, to nie tylko Piotr, ale i pozostali wtórowali deklaracji Piotra: „Rzecze mu Piotr: Choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie […]

Continue Reading

Odnowienie relacji między Stwórcą a stworzeniem – A.W. Tozer

„Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię!” (Psalm 57. 6) Truizmem jest powiedzenie, że porządek w świecie zależy od właściwych wzajemnych stosunków. Aby osiągnąć harmonię, każda rzecz musi znaleźć się we właściwej pozycji względem innych rzeczy. W życiu ludzkim jest tak samo. W poprzednich rozdziałach wspomniałem, że przyczyną wszystkich ludzkich nieszczęść […]

Continue Reading

Czy człowiek jest jak puszka Coca Coli? – Paweł Bartosik

Niekiedy można usłyszeć opinię, że to nie Boże objawienie lecz ludzki mózg jest źródłem poznania świata. Niestety rzadko kiedy zwolennicy tego poglądu wskazują na to który mózg posiada właściwość poprawnego poznania. Jeden z moich rozmówców broniąc wiarygodności nauki, która bada ludzki mózg stwierdził, że „zaczęto zaglądać do mózgu, aby zobaczyć, co się w jego wnętrzu […]

Continue Reading

Podstawowe zasady wiary protestantyzmu – dr Mateusz Wichary

Zasada formalna i materialna. Protestanci kierują się dwiema podstawowymi zasadami, nazywanymi zasadą formalną i materialną. W skrócie można je przedstawić następująco: Zasada formalna: Gdzie jest prawda? Odpowiedź: Biblia (patrz poniżej sola Scriptura) Zasada materialna: Co jest tą prawdą (czyli: treścią źródła prawdy)? Odpowiedź: usprawiedliwienie (zbawienie) z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Można je ująć […]

Continue Reading

Kim naprawdę byli Trzej Królowie?

  Wielu z nas z niedowierzaniem stanie dziś przed zamkniętymi drzwiami sklepów i supermarketów, zadając sobie pytanie: czy weszły w życie przepisy o wolnej pierwszej i ostatniej niedzieli w miesiącu? Bez obaw mamy sobotę i uroczystość Trzech Króli, nazywa się od dawna także Objawieniem Pańskim. Święto jest obchodzone  w Kościołach Katolickim każdego roku i przypada […]

Continue Reading