Dlaczego szukacie Żywego wśród umarłych?

  W pierwszy dzień po święcie Paschy, tam w Jerozolimie, nic nie wskazywało, że wraz z nastaniem dnia tak wiele się zmieni w życiu każdego człowieka. To miasto,  uśpione jeszcze po przeżywaniu świątecznych uroczystości nie przeczuwało, że Bóg jest tak blisko w swoim działaniu, przełamuje bramy śmierci, aby dać ludzkości obietnicę zmartwychwstania. Nie bez powodu […]

Continue Reading

Słowo na niedzielę – Szczęśliwi ci, którzy pragną

„Tedy Jezus, widząc tłum, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał, ich, mówiąc„. [Mt.5,1-2]. Tak rozpoczyna się fragment jednego z najdoskonalszych kazań, jakie zostało wypowiedziane. Jest nim Kazanie na Górze, bo taki nosi tytuł. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na jedno z błogosławieństw zapisane w nim: „Błogosławieni, którzy […]

Continue Reading

Słowo na niedzielę – Wy módlcie się w taki sposób…

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, jak Jezus nauczył nas się modlić? W Kazaniu na Górze w ewangelii Mt.6,9 mówi tak: „Wy módlcie się w taki sposób: Ojcze nasz, który jesteś w niebie”. Do Boga Wszechmogącego, Stwórcy nieba i ziemi, Pana Panów, Króla Królów mamy wołać Ojcze nasz. Ludzie Starego Testamentu, jak i ludzie żyjący […]

Continue Reading

Żyjmy w prawdzie Bożej!

  Prawda jest dziś  „towarem” deficytowym, myślę, że każdy z nas wie o tym z autopsji, obserwacji a co najważniejsze z Bożego Słowa. W 2 liście ap. Pawła do Tymoteusza 4,3-4, możemy przeczytać tak: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i […]

Continue Reading