Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

 

Duma zabija naszą zdolność do podążania za Bogiem i Jego planem, który ma dla nas. Od I Księgi Mojżeszowej aż do Objawienia, powtarzane jest to, że, Bóg nienawidzi dumy. W I Liście Piotra 5,5 jest napisane: „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”.

Pokora to bezcenna cecha człowieka. Taką pokorę opisuje Ewangelia w przypowieści o Synu Marnotrawnym. Musiał mieć w sobie wielką pokorę, aby przełknąć dumę i wrócić do domu Ojca i wyznać, że zgrzeszył.

Pokora to prawdziwa ocena samego siebie. Osoba pokorna nie cierpi z powodu poczucia niższości. Bo nie jest sztuką uważanie siebie za mało ważnego, ale ważne jest mieć świadomość swojej słabości, bezsilności i grzeszności. Pokora to rezygnacja z siebie samego i swojego „Ja”. Doskonałym wzorem jest dla nas Pan Jezus, który w pokorze uniżył się aż do śmierci Flp. 2, 8 ”Uniżył samego i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej”. A więc jest również czymś, co wprowadzamy w swoje życie, a nie tylko mówimy. Pokora Biblijna oparta jest na łasce, pokora wobec Jezusa, nie czyni nas ponurymi, bojaźliwym ani biernym. Sprawia, że jesteśmy radośni, odważni i pracowici.

Taka postawa czyni na sługami – jak Jezusa. Tylko Bóg może to zrobić. I czyni to poprzez łaskę, nasze zaufanie i posłuszeństwo. Niech On w nas to czyni, błogosławionej niedzieli.

Autor i źródło: Sławomir Ciesiółka. blog: O Bogu i życiu w muszce i kapeluszu – linki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *