Propozycja dla przyjaciół z Kościoła rzymskokatolickiego

Blog Na ostrzu pióra

Pastor Paweł Bartosik z Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku napisał list do przyjaciół Katolików z propozycją zmiany  modlitwy wstawienniczej do Maryji „Pod twoją obronę” na Biblijną wersję. Zapraszamy do całej treści listu poniżej.

 

Biblijna wersja modlitwy „Pod twą obronę”

Miesiąc maj w Kościele rzymskokatolickim wypełniony jest różnego rodzaju świętami maryjnymi. Dlatego niekiedy słyszymy, że jest on miesiącem „jej poświęconym”.

Wielu z nas uczestniczyło w nabożeństwach i świętach maryjnych oraz uczyło się na pamięć modlitwy wstawienniczej do Maryji „Pod twą obronę”. Oczywiście zdaniem naszych przyjaciół katolików jest to modlitwa zasadna, gdyż nauczana i aprobowana przez ich kościół. Dla nas, protestantów, jej treść jest poważnym problemem z powodu odejścia od biblijnego nauczania na temat:

  • tego, kim jest Bóg

  • tego, czym jest i do kogo powinna być wznoszona modlitwa

  • tego, co Pismo Święte mówi o atrybutach świętych w niebie

  • i w końcu, tego, kim jest pobożna Maria: stworzeniem, a nie Stwórcą; pokorną służebnicą Pańską, a nie obiektem naszej adoracji i kultu. Maria jest naszą drogą siostrą w wierze, przykładem do naśladowania w jej wierze i oddaniu Bogu. Nie jest Orędowniczką, Pośredniczą i Pocieszycielką, ponieważ sama potrzebowała Orędownika, Pośrednika i Pocieszyciela.

Dla protestantów modlitwa „Pod twą obronę” byłaby do zaaprobowania pod jednym warunkiem: gdyby zastąpić w niej stworzenie – Stwórcą. Moim przyjaciołom z Kościoła rzymskokatolickiego proponuję jej następującą treść i wspólne ekumeniczne zjednoczenie wokół prawd Pisma Świętego.

Pod Twoją obronę uciekamy się,

święty Boży Synu,

naszymi prośbami racz nie gardzić

w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panie, chwalebny i błogosławiony.

 

O Panie nasz, Orędowniku nasz,

Pośredniku nasz, Pocieszycielu nasz.

 

Z Ojcem swoim nas pojednaj,

Ojcu swojemu nas polecaj,

swojemu Ojcu nas oddawaj.

Amen.

 

Autor i źródło: Paweł Bartosik, blog: Żyjąc wiarą w Realnym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *