O nas

Jesteśmy  niezależnym, ewangelicznym portalem internetowym. Choć chcemy się skupiać na przekazywaniu zdrowej nauki, to nie ograniczamy się tylko do niej. Na naszych stronach można przeczytać artykuły, wiadomości z kraju i ze świata. Służyć ma wierzącym i niewierzącym, chrześcijanom i niechrześcijanom.

Materiały umieszczane na tym portalu pozyskujemy osobiście, niektóre z nich tłumaczymy z serwisów zagranicznych. Z przyjemnością publikujemy informacje nadsyłane do nas. Prześlij ją do nas na adres: redakcja@portalpoprostu.pl, a redakcja podejmie decyzję o jej publikacji.

Dlaczego „po Prostu” ?

Pan Jezus w Ewangelii Jana 14,6 powiedział: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. Wielu ludzi – niestety, także chrześcijan – próbuje zniekształcić Prawdę. Inni udają, że jej nie ma, powtarzając  słowa Piłata: „Cóż to jest prawda?”. Wielu zagłusza prawdę muzyką, internetem czy telewizją.

Jedna z wielu pozycji książkowych C.S. Lewisa nosi tytuł „Chrześcijaństwo po prostu”. Stawia pytania i odpowiada na nie, podsuwa wątpliwości i rozwiewa je. Naszym pragnieniem jest, aby ten portal służył również ku temu. Chcemy bezpośrednio, szczerze po prostu pisać  o Prawdzie objawionej w Biblii.

Ważna Informacja

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń