Abraham – przykład wierzącego jako pielgrzyma

Rozważania

List do Hebrajczyków 11:8-10; 13:14

Abraham jest jedną z najbardziej znanych biblijnych postaci, szczególnie jako przykład wiary. Jego podróż rozpoczyna się Bożym wezwaniem do opuszczenia Ur i wyruszenia w podróż w nieznane. Wiara zmienia Abrahama w pielgrzyma. Jego wiara oznacza, że został on usprawiedliwiony. Abraham uwierzył Bogu, kiedy ten obiecał mu syna, choć obietnica ta stała w sprzeczności z tym co możliwe, biorąc pod uwagę jego wiek, wiek jego żony oraz jej bezpłodność. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość (Ga 3:6).

Wiara, która poprowadziła go do opuszczenia Ur nie była przypadkowa, ale raczej, jak ujął to Szczepan „Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi” (Dz 7:2). Nie była to chwała Boża, ale Bóg chwały! To objawienie umocniło jego wiarę. Jego oczekiwaniem nie było miejsce gdzieś na ziemi, ale to w niebie. Nie były to ziemie lepsze od Ur, gdzie mieszkał; wiara powiodła go przez krainę obietnicy, jako pielgrzyma, ponieważ „czekał na miasto o stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg”.

 

Jest to prawdą dla każdego wierzącego. Tak jak Abraham, uwierzyliśmy i dostąpiliśmy usprawiedliwienia. Zbawienie jest z łaski przez wiarę (Ef 2:8-9). Dowodem tej wiary natomiast jest fakt, że człowiek porzuca wszystko i akceptuje tylko to, co oferuje mu Bóg. Świat staje się wówczas, zgodnie z obietnicą Jezusa (J 14: 1-4), jedynie etapem w naszej wędrówce do miasta, które posiada trwały fundament. Tak jak Abraham musiał porzucić wszystko co posiadał, aby podążyć za Bogiem, tak my porzucamy to co ziemskie, aby iść w ślady Jezusa (1P 2:21). Dla chrześcijanina nie ma nic trwałego w tym przemijającym świecie. Dlatego zwracamy się ku Niebu, gdzie jest to, co wieczne i oczekujemy wiecznego miasta. Zwycięski Kościół to ten, który naśladując Chrystusa podąża w kierunku domu w Niebie.

W pełnym relatywizmu świecie, my jako pielgrzymi posiadamy obiektywne wartości.

 

Powody, by dziękować:

Dziękujemy Bogu, że z powodu wiary jesteśmy dziećmi Abrahama.

Dziękujemy Bogu za to, że towarzyszy ON w naszej podróży.

Dziękujemy Bogu, że w Niebie przygotowane jest dla wierzących coś znacznie lepszego od tego, co mamy tutaj.

Wyznanie grzechów:

Boże, przebacz nam nasz brak wiary. Przyznajemy, że często nie żyjemy jak pielgrzymi ze wzrokiem skierowanym na nasze niebiańskie miasto.

Prośby:

Boże, pomóż nam być mężczyznami i kobietami wiary, którzy ufają w Twój plan dla naszego życia!

Boże, pomóż nam uświadomić sobie, że ten świat jest dla chrześcijan jedynie przejściem do Nieba, naszego domu, gdzie czeka na nas Chrystus!

Autor i źródło: Samuel Pérez Millos Tydzień Modlitwy EEA 2018 za Alians Ewangeliczny w RP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *