Wielki Piątek – „Oddając krew – darował życie”

  „Oddając krew -darujesz życie”, jest to hasło akcji organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż zachęcającej do oddawania krwi. Czy hasło tej akcji jest dla nas odkrywcze? Nie, bo przecież 2000 lat temu Jezus wypowiedział następujące słowa, Mt.26,28 : „To jest moja krew Przymierza, która się za wielu wylewa dla przebaczenia grzechów”. To, co się wydarzyło […]

Continue Reading

Słowo na niedzielę – Wy módlcie się w taki sposób…

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, jak Jezus nauczył nas się modlić? W Kazaniu na Górze w ewangelii Mt.6,9 mówi tak: „Wy módlcie się w taki sposób: Ojcze nasz, który jesteś w niebie”. Do Boga Wszechmogącego, Stwórcy nieba i ziemi, Pana Panów, Króla Królów mamy wołać Ojcze nasz. Ludzie Starego Testamentu, jak i ludzie żyjący […]

Continue Reading

Czy masz już podjętą najważniejszą decyzję w życiu?

Jest to najważniejsza decyzja w naszym życiu. Czy odpowiedzieliście już sobie na pytanie: gdzie spędzisz wieczność? Takie pytanie znajdujemy na jednym z blogów z którymi współpracujemy. Wieczności, która swój początek ma tu na ziemi i to od naszej decyzji zależy, gdzie tę wieczność spędzimy. Jeżeli w naszym chrześcijaństwie opierać się będziemy wyłącznie na przeżyciach, emocjach […]

Continue Reading

Czy masz już postanowienie na Nowy Rok?

Do podjęcia praktycznego wyzwania na Nowy Rok, zachęca na swoim blogu pastor Sławek Ciesiółka z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Inowrocławiu. Podejmijmy to praktyczne wyzwanie na 2018 rok i tak jak kompas wskazuje północ, tak my w Nowym Roku swoim życiem wskazujmy na Chrystusa, w którym ukryte jest nasze życie. Tego sobie i Wam życzę w […]

Continue Reading

Żyjmy w prawdzie Bożej!

  Prawda jest dziś  „towarem” deficytowym, myślę, że każdy z nas wie o tym z autopsji, obserwacji a co najważniejsze z Bożego Słowa. W 2 liście ap. Pawła do Tymoteusza 4,3-4, możemy przeczytać tak: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i […]

Continue Reading