Ustalaj granice

W I Mojżeszowej 1. 2-4 mamy opisaną historie, w której to Bóg, stwarzając świat, dokonuje oddzielenia światłości od ciemności. Cały ten opis stworzenia możemy nazwać ustalaniem granic. Zapanowaniem nad chaosem, który wcześniej istniał na ziemi. Również stworzeniu Bóg wyznaczył granicę: „Wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. […]

Continue Reading

Słowo na niedzielę – Szczęśliwi ci, którzy pragną

„Tedy Jezus, widząc tłum, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał, ich, mówiąc„. [Mt.5,1-2]. Tak rozpoczyna się fragment jednego z najdoskonalszych kazań, jakie zostało wypowiedziane. Jest nim Kazanie na Górze, bo taki nosi tytuł. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na jedno z błogosławieństw zapisane w nim: „Błogosławieni, którzy […]

Continue Reading

Słowo na niedzielę – Wy módlcie się w taki sposób…

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, jak Jezus nauczył nas się modlić? W Kazaniu na Górze w ewangelii Mt.6,9 mówi tak: „Wy módlcie się w taki sposób: Ojcze nasz, który jesteś w niebie”. Do Boga Wszechmogącego, Stwórcy nieba i ziemi, Pana Panów, Króla Królów mamy wołać Ojcze nasz. Ludzie Starego Testamentu, jak i ludzie żyjący […]

Continue Reading

Żyjmy w prawdzie Bożej!

  Prawda jest dziś  „towarem” deficytowym, myślę, że każdy z nas wie o tym z autopsji, obserwacji a co najważniejsze z Bożego Słowa. W 2 liście ap. Pawła do Tymoteusza 4,3-4, możemy przeczytać tak: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i […]

Continue Reading