Klejnoty obietnic Bożych – Ch. H. Spurgeona

„1 powiodę ślepych drogą, której nie znali” Izaj. 42,16 Pomyśleć o nieskończenie wspaniałym Bogu, Który staje się wodzem ślepców! Jakież bezgraniczne jest w tym Jego zniżenie się! Ślepy nie może znaleźć drogi, której nie zna. Gdyby nawet znał drogę, byłoby mu ciężko iść nią; ale o drodze, której nie zna, w ogóle nie może mówić […]

Continue Reading

Spojrzenie duszy – A.W. Tozer

„Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją udoskonala”. (Hebr.12.2a) Pomyślmy znów o naszym zwykłym, rozsądnym człowieku, wspomnianym w szóstym rozdziale, który po raz pierwszy czyta Pismo Święte. Bierze do ręki Biblię nic nie wiedząc o jej zawartości. Nie ma żadnych uprzedzeń; niczego nie chce dowieść i niczego bronić. Taki człowiek nie musi […]

Continue Reading

Cichość i pokrzepienie – A.W. Tozer

Komuś nie znającemu rasy ludzkiej można by przedstawić jej opis za pomocą błogosławieństw z Kazania na Górze, biorąc ich odwrotność i mówiąc: „Taka jest rasa ludzka”. Cechy ludzkiego życia i prowadzenia się są całkowitym przeciwieństwem przedstawionych tam zalet, o których mówił nasz Pan w pierwszych słowach Kazania na Górze. Zamiast ubogich w duchu – mamy […]

Continue Reading

Odnowienie relacji między Stwórcą a stworzeniem – A.W. Tozer

„Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię!” (Psalm 57. 6) Truizmem jest powiedzenie, że porządek w świecie zależy od właściwych wzajemnych stosunków. Aby osiągnąć harmonię, każda rzecz musi znaleźć się we właściwej pozycji względem innych rzeczy. W życiu ludzkim jest tak samo. W poprzednich rozdziałach wspomniałem, że przyczyną wszystkich ludzkich nieszczęść […]

Continue Reading

„Lud Twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa Twego” – C. H. Spurgeon

„Lud Twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa Twego” (Psalm 110,3) Chwała Bogu łaski, że tak jest! Ma On lud, który od dawnych czasów jest wybranym Jego ludem wśród narodów świata. Wprawdzie i on ma, z natury swojej, taką samą, nie poddaną Bogu wolę, jak inni krnąbrni synowie Adama, ale gdy nadejdzie dzień Jego zwycięstwa i objawi […]

Continue Reading

Dlaczego jesteśmy letni wobec powrotu Chrystusa? A.W. Tozer

  Krótko po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej, słyszałem jak wielki kaznodzieja z Południa powiedział, że obawia się, iż duże zainteresowanie proroctwami doprowadzi do wymarcia błogosławionej nadziei, kiedy okaże się, że podekscytowani prorocy mylili się. Ten człowiek był prorokiem, albo co najmniej niezwykle bacznym obserwatorem ludzkiej natury, ponieważ to co przepowiedział, stało się. Nadzieja na przyjście […]

Continue Reading

Poznanie Boga „Wszechobecność” A. W. Tozer

„Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza?” (Psalm 139. 9) W całym nauczaniu chrześcijańskim można znaleźć pewne podstawowe prawdy, które, choć czasami zakryte i będące raczej założeniem tylko, niż uznanym faktem, są tak niezbędne, jak podstawowe kolory do namalowania obrazu. Taką prawdą jest wszechobecność Boga. Bóg mieszka pośród Swego stworzenia i […]

Continue Reading

Poznanie Boga „Skosztujcie i zobaczcie…” A. W. Tozer

Psalm 34, 9 Przeszło dwadzieścia pięć lat temu Canon Holmes, przebywający w Indiach, zwrócił uwagę na dedukcyjny charakter wiary przeciętnego człowieka w Boga. Dla większości ludzi Bóg stanowi wniosek, a nie rzeczywistość. Jest On dedukcją z dowodów uważanych przez ludzi za adekwatne, ale osobiście nie jest znany przez poszczególne jednostki. „On musi istnieć” – mówią […]

Continue Reading