Niewiedza

  „A nie chcemy, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, smucąc się, jak inni, nie mający nadziei. 1Tes 4,13 Z powodu święta poświęconego wspominaniu zmarłych, wydaje się, że ludzie są bardziej refleksyjni. Może częściej niż zwykle zadają sobie pytanie o życie i śmierć. Chyba nie będzie człowieka, który myślami nie powędruje […]

Continue Reading

Spracowani i obciążeni

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie.” Mt 11,28 Stwierdziłem ze zdziwieniem, że był to chyba pierwszy werset, którego nauczyłem się na pamięć. Kiedy zacząłem chodzić do zboru ojciec zabierał mnie do przodu, a na kazalnicy wisiała makatka właśnie z tym tekstem. Nudząc się czytałem czasem kilkanaście razy właśnie ten zacytowany […]

Continue Reading

Do zobaczenia

  „Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały.” 1Tym 3.16 Powiedział do widzenia aniołom w niebie i przyszedł na ziemię. Radośnie obchodzimy święta Pamiątki Narodzenia Jezusa. Wielki Piątek […]

Continue Reading

Kto się zaparł?

Lubimy przypominać Piotra, który zaparł się Jezusa, ale czy on jeden to zrobił? Piotr złożył deklarację wierności i był gotów nawet oddać życie w imię tej deklaracji. Jeśli prześledzimy wydarzenia poprzedzające ukrzyżowanie, to nie tylko Piotr, ale i pozostali wtórowali deklaracji Piotra: „Rzecze mu Piotr: Choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie […]

Continue Reading

Bieg chrześcijanina

  „Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał; ale umartwiam […]

Continue Reading